x

VFUN Tin nhắn

VFUN Login history

You can check login success logs for the last 3 months.

Login date(UTC) Login IP
No login log exists for the last 3 months.
x

VFUN Tin nhắn

VFUN Đăng nhập

Cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ.

icarusm_vi

icarusm_vi
Game is running.

Hỏi đáp khi không phải là thành viên

Nội dung mà bạn hỏi sẽ được trả lờiqua địa chỉ email bạn đã cung cấp, vui lòng ghi chính xác địa chỉ email.
Nếu bạn nhập địa chỉ email không chính xác, VFUN không thể giải đáp thắc mắc của bạn.

Trò chơi

Hạng mục

Email

 Bạn đã nhập chính xác địa chỉ email chưa?
Phần trả lời cho thắc mắc của bạn sẽ được gửi tới địa chỉ emailmà bạn đã cung cấp, hãy chắc chắn nhập đúng địa chỉ email nhé!

ID

Tiêu đề

Nội dung

Đính kèm file

Để trả lời câu hỏi của bạn
Chúng tôi sẽ lưu trữ email, IP người dùng trong 3 năm theo Luật liên quan.
Bạn có thể từ chối việc thu thập thông tin cá nhân theo luật bảo hộ thông tin cá nhân.
Nhấn nút đồng ý nếu vẫn tiếp tục sử dụng công cụ hỏi đáp.

 Đồng ý việc thu thập/ sử dụng thông tin cá nhân.

VFUN Tin nhắn

VFUN Tin nhắn

alert icon Bạn đã nhập chính xác địa chỉ email chưa?
Phần trả lời cho thắc mắc của bạn sẽ được gửi tới địa chỉ emailmà bạn đã cung cấp, hãy chắc chắn nhập đúng địa chỉ email nhé!